۰۲۱-۴۴۰۰۰۰۰۰ مشاوره رایگان

درباره ما

تور استانبول

⭐️ شماره تماس و مشاوره رایگان 02144000000

رزرو تور استانبول از 2شب تا 10 شب مقدور میباشد!

قیمت تور استانبول

ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/23
6,920,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/15
8,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/21
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
8,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/22
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
9,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
7,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/14
7,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/13
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
7,920,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/20
7,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
7,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
7,090,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
7,490,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
7,490,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/23
7,490,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/15
7,990,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
8,590,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/21
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
9,090,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
8,860,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
9,360,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
8,960,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/09
تاریخ بازگشت: 1402/12/14
9,260,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/05
تاریخ بازگشت: 1402/12/10
9,360,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (4 شب)
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 14,200,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
14,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/03
16,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
16,700,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
17,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
18,000,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
15,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
16,200,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
19,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
18,300,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
18,000,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
20,400,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (5 شب)
اقامت: 5 شب و 6 روز
قیمت: 16,270,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
16,270,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
20,470,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
21,670,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
17,270,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
18,970,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
22,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
20,570,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
20,870,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
20,570,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
20,370,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
17,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (6 شب)
اقامت: 6 شب و 7 روز
قیمت: 18,020,000 تومان
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
18,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
20,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
21,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
24,520,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
18,720,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
21,620,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
23,220,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
21,420,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
21,320,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
22,120,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
22,720,000 تومان مشاهده قیمت‌ها

تور استانبول نوروز ۱۴۰۳ 

استانبول، شهری با تاریخ عمیق، فرهنگ متنوع و زیبایی‌های فراوان است. تورهای به استانبول اغلب شامل برنامه‌های گردشی متنوع، اقامت در هتل‌های مختلف و تجربه جذابی از فرهنگ و تاریخ این شهر است.
برخی از جاذبه‌های مهم استانبول که ممکن است در برنامه تورها قرار گیرند عبارتند از:
1. بازارها و خریدهای محلی: بازارهای مانند بازار گراند بازار و بازار مصرف مواد غذایی اهمیت بسیاری در استانبول دارند و می‌توانند جذابیت خاصی برای بازدیدکنندگان داشته باشند.
2. آثار تاریخی: مساجد همچون مسجد بلوعلی، مسجد سلطان احمد و کلیسای آیاصوفیا از جمله جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استانبول هستند که معماری آن‌ها شگفت‌انگیز است.
3. کاخ‌ها و موزه‌ها: کاخ توپ‌کاپی و موزه آیاصوفیا از جاذبه‌هایی هستند که گردشگران علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ استانبول به آن ‌ها سر می‌زنند.
4. تفریحات در کنار بوسفور: یکی از تجربیات جالب استانبول، گشت کردن در کنار بوسفور و تماشای مناظر زیبای شهر از آب است.
5. مناطق تفریحی مدرن: مناطقی همچون تک‌سرا، منطقه تفریحی اورتاکوی و ساحل‌های کنار دریا از جمله مکان‌هایی هستند که برای سرگرمی و تفریح در استانبول مورد توجه هستند.
تورهای استانبول ممکن است شامل برنامه‌های مختلفی باشند. از بازدید از جاذبه‌های تاریخی تا تجربه فرهنگ محلی و تفریحات مدرن. برای یافتن بهترین تورها، باید به توجه به برنامه‌های گردشی، اقامت در هتل و امکانات اضافی مانند گشت ‌های شهری و خدمات توریستی باشد. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و خدمات ارائه شده توسط آژانس مسافرتی پرنده مهاجر کمک کننده خواهد بود.

 

قیمت تور استانبول

قیمت تورهای استانبول به عوامل مختلفی وابسته است که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
1.فصل سفر: قیمت تورها معمولاً بسته به فصل سفر متفاوت است. در فصل‌های پربازدید (مثلاً تعطیلات تابستان یا نوروز)، قیمت‌ها ممکن است بالاتر باشد.
2.مدت زمان اقامت: تورهای با مدت زمان طولانی‌تر معمولاً قیمت بیشتری دارند. برخی تورها ممکن است شامل اقامت برای چند روز یا هفته باشند و قیمت‌ها بر اساس این مدت زمان محاسبه شوند.
3.نوع هتل و اقامت: انتخاب هتل‌های لوکس‌تر و با سرویس‌های اضافی معمولاً هزینه را بالاتر می‌برد. از سوی دیگر، هتل‌های بودجه‌ای تر قیمت پایین‌تری دارند.
4.امکانات اضافی و گشت‌های شهری: برخی تورها شامل گشت‌های شهری، ورودی به جاذبه‌های دیدنی و خدمات اضافی مانند وعده‌های غذایی یا فعالیت‌های تفریحی هستند که ممکن است قیمت را افزایش دهند.
5.شرایط کنسلی و بیمه مسافرتی: شرایط کنسلی تور و وجود یا عدم وجود بیمه مسافرتی نیز می‌تواند بر قیمت تور تأثیر بگذارد.
6.شرکت یا آژانس مسافرتی: قیمت‌ها بین آژانس‌های مسافرتی مختلف ممکن است متفاوت باشد. برخی آژانس‌ها ممکن است تخفیفات یا پیشنهادات ویژه‌ای داشته باشند که قیمت را کاهش دهند.
با توجه به این عوامل، می‌توانید قیمت‌های تورهای استانبول را مقایسه کرده و گزینه‌ای را برای سفر خود انتخاب کنید.

 

تور استانبول از مشهد

برنامه سفر تور استانبول از مشهد ممکن است به شکلی مشابه به زیر باشد:
روز اول: رفتار و پرواز
-پرواز از فرودگاه مشهد به فرودگاه بین‌المللی استانبول.
-ترانسفر از فرودگاه استانبول به هتل و چک‌این.
روز دوم تا پنجم: بازدید از جاذبه‌های دیدنی
-گشت شهری شامل بازدید از جاذبه‌های تاریخی مانند مسجد‌ها، کاخ‌ها، بازارها و موزه‌ها مثل آیاصوفیا، باغ تاپکاپی، مسجد سلطان احمد و بازارهای محلی.
-امکانات اضافی مانند گشت‌های شبانه، سفرهای قایقی در بوسفور و بازدید از مناظر زیبای شهر.
روز ششم: بازگشت به مشهد
-ترانسفر از هتل به فرودگاه.
-پرواز بازگشت به فرودگاه مشهد.
امکانات اضافی
-بعضی تورها ممکن است شامل وعده‌های غذایی یا صبحانه‌های رایگان در هتل باشند.
-راهنمایی توریستی ممکن است در طول گردش‌ها و بازدیدها فراهم شود.
-ورودی به برخی جاذبه‌های گردشگری نیز ممکن است در قیمت تور محاسبه شود.
برنامه سفر ممکن است بسته به آژانس مسافرتی یا شرکت توریستی متفاوت باشد. ممکن است برنامه شامل فعالیت‌های اضافی یا تغییرات در جزئیات باشد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و هماهنگی با برنامه‌های دلخواه، مشورت با آژانس مسافرتی پرنده مهاجر پیشنهاد می‌شود.

 

تور لحظه آخری استانبول

برای تهیه تور لحظه آخری به استانبول، می‌توانید به روش‌های زیر مراجعه کنید:
2.استفاده از اپلیکیشن‌های مسافرتی: برخی از اپلیکیشن‌های مسافرتی امکان جستجوی و رزرو تورهای لحظه آخری را فراهم می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها اغلب اطلاعات جدیدتری ارائه می‌دهند و می‌توانند به شما کمک کنند تا تورهای با تخفیف را پیدا کنید.
3.پیگیری از طریق آژانس‌های مسافرتی: برخی از آژانس‌های مسافرتی ممکن است تورهای لحظه آخری را در فصل‌های خاص یا به دلیل تخفیف‌های ویژه اعلام کنند. پیشنهاد می‌شود با آژانس مسافرتی پرنده مهاجر تماس بگیرید و از این امکان استفاده کنید.
4.پیگیری شبکه‌های اجتماعی و ایمیل‌های اطلاع‌رسانی: برخی از آژانس‌های مسافرتی و سایت‌های مختلف ایمیل‌های دوره‌ای ارسال می‌کنند که شامل تورهای لحظه آخری و تخفیف‌های ویژه هستند. همچنین، پیگیری شبکه‌های اجتماعی آن‌ها نیز می‌تواند کمک کننده باشد.
5.تماس تلفنی مستقیم با آژانس مسافرتی پرنده مهاجر : در برخی موارد، تماس تلفنی با آآژانس مسافرتی پرنده مهاجر و استعلام از تورهای موجود در زمان فعلی می‌تواند موثر باشد و به شما کمک کند تا بهترین تورهای لحظه آخری را پیدا کنید.

 

ارزانترین تور استانبول

برای یافتن ارزان‌ترین تور استانبول، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:
1.جستجوی آنلاین: مراجعه به سایت‌های مختلف مسافرتی و مقایسه قیمت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین پیشنهاد را پیدا کنید
2.رزرو زودهنگام: گاهی اوقات رزرو زودهنگام می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد.
3.مقایسه بین آژانس‌ها: ممکن است قیمت‌ها بین آژانس‌های مسافرتی مختلف متفاوت باشند. مقایسه قیمت‌ها و خدمات ارائه شده توسط آژانس‌های مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تور را با کمترین هزینه پیدا کنید.
4.استفاده از تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه: برخی از آژانس‌های مسافرتی در تعطیلات خاص یا به دلیل تخفیفات ویژه، تورهای با قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌دهند. پیگیری تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه می‌تواند مفید باشد.
5.استفاده از تورهای پکیج: برخی از آژانس‌های مسافرتی تورهای پکیج با قیمت مناسب‌تری ارائه می‌دهند که شامل اقامت در هتل و بلیط هواپیما یا خدمات اضافی می‌شوند.
در هر صورت، قبل از رزرو تور، مطمئن شوید که تمامی جزئیات و امکانات مورد نیازتان را در نظر گرفته‌اید تا تجربه سفر خود را بهتر و با کمترین هزینه انجام دهید.

 

تور استانبول قسطی

تورهای قسطی یا تورهای با امکان پرداخت اقساطی ممکن است برای برخی افرادی که نمی‌توانند یک‌باره هزینه کل سفر را پرداخت کنند، جذاب باشند. این نوع تورها به شما این امکان را می‌دهند که هزینه سفر را به شکل اقساط ماهانه یا مدت زمانی مشخص پرداخت کنید . اما باید توجه داشت که تورهای قسطی ممکن است هزینه نهایی سفر را بیشتر کنند. علاوه بر هزینه اصلی تور، هزینه‌های مربوط به بهره‌های اقساط و کارمزدهای مربوطه نیز به صورت جداگانه به شما اضافه می‌شود.
قبل از انتخاب تور قسطی، اطمینان حاصل کنید که:
1.شرایط پرداخت را کاملاً درک کرده‌اید: میزان و تعداد اقساط، بهره‌های مورد نیاز و شرایط پرداخت را به دقت بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که قادر به پرداخت مواقع پرداخت معین هستید.
2.مجموع هزینه نهایی را در نظر بگیرید: هزینه‌های اضافی مرتبط با قسطی کردن، مانند بهره‌ها و کارمزدها، را در مجموع هزینه نهایی سفر در نظر بگیرید و مقایسه کنید.
3.اعتبار و قوانین آژانس یا شرکت مسافرتی را بررسی کنید: قوانین مربوط به لغو یا تغییر تور، مبلغ پیش پرداخت و مسائل مرتبط با اقساط را به دقت مطالعه کنید.
تورهای قسطی می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای کسانی باشند که توانایی پرداخت یکباره مبلغ کامل سفر را ندارند، اما مهم است تمامی شرایط و هزینه‌های مرتبط با قسطی کردن را در نظر گرفته و تصمیم خود را با دانش کامل و اطلاعات کافی بگیرید.

 

تور استانبول نوروز ۱۴۰۳

 

 

 

قیمت تور استانبول نوروز

یکی از بهترین سفر ها در نوروز همیشه سفر به شهر تاریخی استانبول بوده است

تور های پیشنهادی

امتیاز 4.1 از 5 | از بین 49 امتیاز دهنده به تور استانبول

سوالات متداول

  • بهترین زمان برای خرید تور استانبول از لحاظ اقتصادی در پاییز و زمان میباشد ولی بصورت کلی بهترین زمان بازدید از این شهر زیبا در تابستان هست که معمولا قیمت تور ها در این زمان افزایش مییابد

  • خرید تور ارزان استانبول، دور از تصور نیست. 6 راهکار و ترفند عملی برای خرید تور ارزان استانبول وجود دارد که اگر آنها را به دقت مطالعه کنید و به کار بگیرید، میتوانید مثل حرفه ای های سفر، با قیمت های خیلی کمتر تور استانبول بخرید. این 6 راهکار در همین صفحه از لست سکند، مفصل توضیح داده شده است.

  • قیمت تورهای استانبول به عوامل مختلفی مثل کیفیت هتل، پرواز و همچنین نرخ ارز بستگی دارد.اما در حال حاضر با توجه به قیمت ارز، قیمت تور استانبول از اعدادی کمتر از ۴ میلیون تومان شروع شده و با افزایش کیفیت هتل و پرواز ، این قیمت بیشتر می شود.

  • به عنوان مسافر پیشنهاد می‌شود نزدیک میدان تکسیم و خیابان استقلال اقامت داشته باشید، چون بسیاری از دیدنی‌ها در این منطقه قرار گرفته‌اند و با کمی پیاده‌روی به آنها می‌رسید.

  • تور استانبول شامل بلیط رفت و برگشت، اقامت و بیمه می‌شود و نیاز نیست در سفر حتما همراه گروه باشید. در تورهای استانبول افراد آزاد هستند که برنامه خودشان را داشته باشند و در صورت نیاز در گشت‌های شهری ثبت نام کنند.

  • خیر. سفر به استانبول به ویزا نیازی ندارد.

  • استانبول دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه بین المللی استانبول (جدید) و فرودگاه صبیحا. اکثر پروازهای ایران به سمت فرودگاه جدید استانبول پرواز می‌کنند.

category-faqs
جستجوی تور
منوی سایت